İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI BİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Tarih: 20 Mayıs, 2008
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Tarih : 28.05.2008
Saat : 15:00
Yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu
1. Açılış
2. Yoklama
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. İSU Genel Müdürü İlhan BAYRAM'ın Sunuş Konuşması
5. İSU Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Bilanço ve Denetçiler Raporu'nun görüşülerek karara bağlanması
6. İSU Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülerek karara bağlanması
7. Gelen Evrak
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış