İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Körfez Körfez Belediyesi, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahalleleri, G23a.24.b nazım, G23a.24.b.3.d-4.c uygulama imar planı paftası, 166, 167, 1303, 1304, 1306, 1308 nolu adalar ve çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirinyalı, Kirazlıyalı 1/5000 76 2019-02-14 92 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.c ve 25.d nazım, G23.b.25.c.4.a ve G23.b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 253 ada 1 nolu parselin kuzey ve doğusunda kalan imar yollarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000-1/1000 19 2019-01-17 19 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karadenizliler ve Mahmutpaşa Mahalleleri, G23.c.05.a nazım imar planı paftası, 1040 ada 1 nolu parsel (0/Park) ile 68, 71, 73, 74, 77, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 4948, 5338, 7007, 7008, 7253, 795/Spor nolu parseller ile 108,109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116(0/Park) 117, 118, 119, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 137 ve 152 nolu imar adalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karadenizliler, Mahmutpaşa 1/5000 1040/1 33 2018-12-13 640 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde III. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 17.05.2018 tarih ve 311 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Yenidoğan, Fatih 1/5000-1/1000 997/159, 997/162, 997/317, 997/322, 997/324 30 2019-01-17 30 2019-02-13 2019-03-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi sınırlarında İSKİ uzun ve orta mesafeli koruma alanında kalan alanlarda yoğunluk değerinin revize edilmesine ilişkin plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000 31 2019-01-17 31 2019-02-13 2019-03-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24.d çevre düzeni planı paftası, G24.d.1-G24.d.02.d nazım imar planı paftaları, 111 ada 2, 11 nolu parseller ile 124 ada 62 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çepni 1/50000-1/25000-1/5000 111/2, 111/11, 124/62 32 2019-01-17 32 2019-02-13 2019-03-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi sınırları dahilinde, G23c.04.d nazım imar planı paftası, 562 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nolu parseller ile 692, 6248, 2974, 2975, 2355, 2356, 5726, 5727, 6279, 6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 343, 698, 2363, 699, 5084, 5085, 720 nolu parselleri içeren alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000 562/15, 562/16, 562/17, 562/18, 562/19, 562/20, 562/21, 562/22, 562/23, 562/24, 0/692, 0/6248, 0/2974, 0/2975, 0/2355, 0/2356, 0/5726, 0/5727, 0/6279, 0/6280, 0/6281, 0/6282, 0/6283, 0/6284, 0/6285, 0/343, 0/698, 0/2363, 0/699, 0/5084, 0/5085, 0/720 22 2018-08-16 434 2019-02-13 2019-03-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.c.05.c nazım imar planı paftası, 789 ada 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 nolu parseller, 379 ada 1, 2, 14 nolu parseller ile 790 ada 1 nolu parseli içeren alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000 789/2, 789/3, 789/4, 789/5, 789/6, 789/12, 789/13, 379/1, 379/2, 379/14, 790/1 15 2019-01-17 15 2019-02-08 2019-03-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.2.d uygulama imar planı paftası 533 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000 533/1, 533/2 20 2019-01-17 20 2019-02-08 2019-03-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesi, G23.a.22.a-21.b nazım imar planı paftası, 108 ada 8, 9, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kayapınar 1/5000 108/8, 108/9, 108/12, 108/13 24 2019-01-17 24 2019-02-08 2019-03-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Karatepe Mahallesi, G24.d.06.a.4.b uygulama imar planı paftası, 134 ada 39 nolu parselde kalan teknik altyapı alanına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karatepe 1/1000 134/39 35 2019-01-17 35 2019-02-08 2019-03-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi,sınırları kapsamında Kocaeli-Sakarya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği sınırı ile meri 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı sınırları arasında tespit edilen çakışma ve uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000 42 2018-11-15 599 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 50 2018-12-13 657 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Kartepe, Körfez, Derince İzmit Kartepe, Körfez ve Derince Belediyeleri sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 409 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına aktarılmasını içeren 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 51 2018-12-13 658 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 403 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 58 2018-12-13 665 2019-02-07 2019-03-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b3 ve G22b.13c/G22b.14d/G22b.19a nazım imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.07.2018 tarih ve 375 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/25000-1/5000 39 2018-12-13 646 2019-02-06 2019-03-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23.c nazım, G22b.23.c.4.b-3.a imar planı paftalarında, 5009 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000-1/1000 41 2018-12-13 648 2019-01-24 2019-02-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.c ve 25.d nazım, G23.b.25.c.4.a ve G23.b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 253 ada 1 nolu parselin kuzey ve doğusunda kalan imar yollarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000-1/1000 19 2019-01-17 1970-01-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.4.b-1.c-3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 790 ada 1 nolu parselin batısındaki tescil harici alanın bir kısmı, 191 ada 7 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 981 nolu parselin bir kısmı ve batısındaki tescil harici alan ile 724 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/5000-1/1000 790/1, 191/7, 0/981 49 2018-12-13 656 2019-01-15 2019-02-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kuzey Marmara Otoyolunun 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili raporu 1/50000 62 2018-02-15 114 2019-01-15 2019-02-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kuzey Marmara Otoyolunun 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili raporu, 2019-01-15 2019-01-15 2019-02-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G.23.c.05.d nazım ve G.23.c.05.d.4a-4d uygulama imar planı paftası, 209 ve 3471 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.08.2018 tarih ve 432 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Fatih 1/5000-1/1000 0/209, 0/3471 36 2018-12-13 643 2019-01-09 2019-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23.a.17.b-17.d nazım, G23.a.17.b.1.d-17.d.2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 659 ada 1 nolu parsel ile söz konusu parsellerin doğusunda yer alan tescil harici alan ve 3781, nolu parselin kuzey doğusunda yer alan tescil alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çerkeşli 1/1000 659/1, 0/3781 44 2018-12-13 651 2019-01-09 2019-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 1201 ada 20 nolu parsel ile 1249 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 1201/20, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/5, 1249/6, 1249/7, 1249/8, 1249/9, 1249/10, 1249/11, 1249/12, 1249/13, 1249/14, 1249/15, 1249/16, 1249/17, 1249/18, 1249/19, 1249/20, 1249/21, 1249/22, 1249/23, 1249/24, 1249/25 45 2018-12-13 652 2019-01-09 2019-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı