skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

2018 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2018 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

15.02.2018

 

 

55

Gündem No: 1-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

56

Gündem No: 2-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İl Müftülüğüne ait Ömerağa Mh. Şahabettin Bilgisu Cd. No:51 İzmit adresinde bulunan ek hizmet binasının eğitim, sosyal ve kültürel etkinlik faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere Belediyemizce kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

57

Gündem No: 3-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5748 ada 7 parsel sayılı 1.000,77 m² yüzölçümü taşınmazın 4734 sayılı yasanın 22.e) bendi hükmü ile Belediyemiz ve kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

58

Gündem No: 4-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No:8 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyeri (Sosyal Tesis) ile ilgili alınan 2017 /545 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

59

Gündem No: 5-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Ş.Yeniköy mahallesi,  495 ada, 1 parsel sayılı 160.452,00 m² yüzölçümlü taşınmazın  25.000,00 m2’lik kısmının boş arsa olarak  “Spor Tesisi” faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 10 (on) yıl süreyle sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi  ihale usulü ile kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.02.2018

 

 

60

Gündem No: 6-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada 124 parsel Kalıcı İş Merkezi 1. kat 71 ve 80 nolu işyerlerinin Halk Eğitim Merkezi kursları faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.02.2018

 

 

61

Gündem No: 7-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi 283 ada 68 parsel sayılı 302,77 m² yüzölçümlü taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesi  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.02.2018

 

 

 

62

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 324 ada 44 parsel sayılı, 31.096,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Polis Şehitliği bulunan 220,95 m²’lik kısmındaki Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne olan tahsisin kaldırılarak Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.02.2018

 

 

63

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 2568 ada 2 parsel sayılı 47.856,95 m² yüzölçümlü taşınmazdaki Belediyemize ait 62439/957139 hissenin bedelsiz olarak İzmit Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne devir edilmesine karşılık, mülkiyeti İzmit Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne ait olan Darıca İlçesi, Darıca Ş. Mah. 156 ada 2,  3  ve 4 parsel sayılı taşınmazların bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınarak trampa işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

64

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi 335 ada 12 parsel sayılı taşınmazın İzmit Belediyesi adına olan tahsisinin iptal edilerek, iç kale surlarının restore edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.02.2018

 

65

Gündem No: 11-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 adresindeki Çay Ocağı-Sosyal Tesisi ve İzmit İlçesi,  Kozluk Mah. No:5 Seka Sporcu Eğitim Merkezi İçi adresindeki Kafeterya ve Çay Bahçesinin Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ın ret, Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.02.2018

 

66

Gündem No: 12-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Şube Müdürlüğünün isminin Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün isminin Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün isminin de Yazılım ve Proje Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

67

Gündem No: 13-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kırgızistan Bişkek Atatürk Parkının bir kısmının Belediyemiz ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin destekleriyle yenilenmesi  ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

68

Gündem No: 14-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bosna Hersek Srebrenica’da bulunan öğrenci yurdunun 1 yıllık giderinin karşılanması amacıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği yürütme kurulu kararı doğrultusunda ilgili projeye Belediyemizden destek talebi   ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR'in  ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.02.2018

 

69

Gündem No: 15-    Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze- Darıca Metrosu Müşavirlik Hizmeti Alım İşi   ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

15.02.2018

 

70

Gündem No: 16-     Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başkanlığımız ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde yürütülecek olan “ Birebir Öğrenme Projesi” kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale kapsamında Bilgisayar temin edilmesi ve İl Milli  Eğitim Müdürlüğüne teslim edilebilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.02.2018

 

71

Gündem No: 17-      Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, “Dilovası Batı Kavşağı Projesi” için yapılacak yatırım ile ilgili Belediyemiz ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanması planlanan protokol   ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

72

Gündem No: 18-     Plan ve Bütçe, Ulaşım ve Hukuk Komisyonu’nun, Öğrencilerimizin ulaşım masraflarının belirli bir oranının Belediyemizce karşılanması   ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

 

73

Gündem No: 19-    kandıra İlçesi, Orhan  Mahallesi,  Ağva İstanbul  caddesi üzerindeki TOKİ  konutları içerisinde bulunan isimsiz sokaklardan 1  nolu isimsiz sokağa; “Kaktüs Sokak ”, 2  Nolu İsimsiz sokağa “Kamelya Sokak” ve 3  Nolu isimsiz sokağa “ Lavanta Sokak ”  isimlerinin verilmesi ile ilgili   isimlendirme komisyonu raporu  oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı:68 kabul oyu sayısı: 68) Meclis Üye tam sayısının salt  çoğunluğu  koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

15.02.2018

 

74

Gündem No: 20-    Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi, 2775 nolu parselde,  Enverpaşa Caddesi No:11 adresinde yapılan Kültür Merkezine “Arslanbey Hasan Yılmaz Kültür Merkezi” isminin verilmesi ile ilgili isimlendirme komisyonu raporu oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı : 68 kabul oyu sayısı 68) Meclis Üye tam sayısının salt  çoğunluğu  koşulu sağlanarak kabul edilmiştir

15.02.2018

 

75

Gündem No: 21-   Kartepe İlçesi Uzuntarla Mahallesinde yer alan  2 adet isimsiz sokaktan 1 nolu isimsiz Sokağa; “304.Sokak”, 2 nolu isimsiz Sokağa; “305.Sokak” isimlerinin verilebilmesi ile ilgili isimlendirme komisyonu raporu oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı : 68 kabul oyu sayısı 68) Meclis Üye tam sayısının salt  çoğunluğu  koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

 

 

15.02.2018

 

76

Gündem No: 22-    Gebze İlçesi Mevlana Mahallesinde yeni açılan isimsiz imar yoluna “Şehit Oğuzhan Demir Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili isimlendirme komisyonu raporu oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı : 68 kabul oyu sayısı 68) Meclis Üye tam sayısının salt  çoğunluğu  koşulu sağlanarak kabul edilmiştir

15.02.2018

 

77

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa ve Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 438 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller ile 709 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller arasından geçen imar yoluna ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

78

Gündem No: 24-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G24.c.05.c nazım imar paftası, 789 ada 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 ve 379 1, 2, 14 nolu parseller ile 790 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

79

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05.c nazım, G23c.05.c.4.b uygulama imar planı paftası, 910 ada 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 911 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

80

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi, G23c.09.a nazım imar plan paftası, 584 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

81

Gündem No: 27-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.2.c uygulama imar planı paftası, 451025-451070 yatay, 4522690-4522722 düşey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

82

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi,  G22.b.13.c nazım G22.b.13.c.2.c uygulama imar planı paftası 531 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

83

Gündem No: 29-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi,  G22b.13c.3a ve 3b uygulama imar planı paftaları 665 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN ile Engin TAŞDEMİR’in ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.02.2018

 

84

Gündem No: 30-     İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Akse ve Yeni Mahalleleri,  G22.b.18.b.2.c-2.d, G22.b.18.d.2b-2d uygulama imar planı paftaları, 2066, 5411, 5549, 5497, 5498 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı   ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ın ret, Ali Ahmet GÜNEŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.02.2018

 

85

Gündem No: 31-   İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18.c-19.d nazım, G22.b.18.c.2.a-2.b-2.c-2.d, G22.b.19.d.1.a uygulama imar planı paftaları ''Korkakdere Mevkii Revize Gecekondu Önleme Bölgesi'' sınırının imar planlarından kaldırılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

86

Gündem No: 32-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 513 sayılı kararı ile onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi uyarınca askıya çıkartılan Darıca Planlama Bölgesi 1/5.000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı'na yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ın ret, oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.02.2018

 

87

Gündem No: 33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b.18.d-22.b-23.a nazım, G22.b.18.d.4.c-4.d, G22.b.22.b.2.b, G22.b.23.a.1.a-1.b uygulama imar plan paftaları 444800-445600 yatay, 4518200-4518600 dikey koordinatları arasındaki alan ile Emek ve Osmangazi Mahalleri, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b nazım, G22.b.18.d.3.c-4.d, G22.b.23.a.2.b-2.c, G22.b.23.b.1.a-1.b-1.c-1.d uygulama imar plan paftaları 446600-448000 yatay ve 4514730-4519200 dikey koordinatları arasında kalan alan ve plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

88

Gündem No: 34-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, Yenikent ve Mersincik Mahalleleri, G23b.22a, G23b.23d nazım, G23b.22a.4c ve G23b.23d.1a uygulama imar planı paftası, 4727 ada 1 ve 2  nolu parseller ile 2411 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.11.2016 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

89

Gündem No: 35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Derince ve Körfez İlçeleri, Yenikent ve Yavuzsultan Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan meri imar planlarının yeni belirlenen ilçe sınırlarının dikkate alınması suretiyle düzenlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı   ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.02.2018

 

90

Gündem No: 36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23a.16d nazım imar planı paftası, 851, 852, 853, 854, 858, 859 ve 2603 nolu adaları kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

15.02.2018

 

91

Gündem No: 37-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolunun Gebze 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

92

Gündem No: 38-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolunun Gebze 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

93

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/50000 ölçekli G22.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b4 ve 1/5000 ölçekli G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

94

Gündem No: 40-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 730 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

95

Gündem No: 41-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2a-b uygulama imar planı paftaları, 2453 ada 32 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

96

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.4.c uygulama imar planı paftası, 3237 ada 7 nolu parsel ile 1163 ada 18, 19 nolu parseller arasında yer alan imar yoluna ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

97

Gündem No: 43 -İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi,  G22b.18c nazım, G22b.18c.4a uygulama imar planı paftası, 6365 adanın bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

98

Gündem No: 44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri, G22b.19.d nazım imar plan paftası, 449640-449820 yatay ve 4519480-4519350 dikey koordinatları arasındaki yaklaşık 1.6 hektarlık alanda ilan edilen rezerv yapı alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesiile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.02.2018

 

99

Gündem No: 45-   İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Gebze Belediyesi,  Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri ile Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G22.b. Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.4, G22.b.3, 1/5000 ölçekli G22.b.18.d-18.c-23.a-23.b-24.a nazım imar plan paftaları, 446700-449800 yatay ve 4517200-4520000 dikey koordinatları arasında Belediyemiz Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 563 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

100

Gündem No: 46-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, İpekyolu Mahallesi, G23c.07b nazım imar plan paftası, 296 ada 1 nolu parsel ve 297 ada 1 nolu parseller ile 897 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

15.02.2018

 

101

Gündem No: 49-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.21.d nazım imar planı paftası, 806 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.02.2018

 

102

Gündem No: 50-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi,  G23b24d nazım, G23b24d2c uygulama imar planı paftaları, 1181 ada 15 ve 16 nolu parsellere ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

 

103

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.21.a nazım, G24.a.21.a.1c uygulama imar planı paftası, 9388 ve 9258 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.02.2018

 

104

Gündem No: 52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan ve Fatih Mahallesi, G23b.24a, G23b.24d nazım, G23b.24a.4c/4d, G23b.24d.1a/1b uygulama imar planı paftaları, 997 ada 159, 162, 317, 322, 324, 151, 152, 396, 414 nolu parseller ve çevresindeki taşınmazlar ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

105

Gündem No: 53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c uygulama imar planı, 417 ada 6 parsel, 427 ada 72 parsel ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

106

Gündem No: 54-   İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.20.c nazım, G23.b.20.c.3.b-3.c uygulama imar planı paftaları 146, 150 ve 151 nolu imar adaları ve civarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ın ret, Ali Ahmet GÜNEŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.02.2018

107

Gündem No: 55-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24.d.19.a nazım imar planı paftası, 448 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı   ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ın ret, Ali Ahmet GÜNEŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.02.2018

108

Gündem No: 56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi, Kerpe Mevkii F24.d.09.c.3.b-3.c, F24.d.14.b.2.b, F24.d.15.a.1.a-1.b uygulama imar plan paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

109

Gündem No: 57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, Seyrek Mevkii F24.d.12.b.2.c-3.b, F24.d.13.a.4.a-4.b uygulama imar plan paftalarında hazırlanan uygulama  ile ilgili raporu  , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

110

Gündem No: 58-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi,  G24d.1a nazım, G24d.1a.1c uygulama imar planı paftası, 416 ada 1 nolu parsel civarında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

111

Gündem No: 59-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım,  G23b.21d.1b uygulama imar planı paftaları, 303 ada 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Ali Ahmet GÜNEŞ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.02.2018

112

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez, Dilovası, Derince ve İzmit Belediyeleri sınırları dahilinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi’nin 10.08.2017 tarih ve 468 sayılı kararı ile onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi uyarınca 10.11.2017 tarih ve 10.12.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılan Demirciler Pig-Adapazarı Pig Arası DGLH Projesi kapsamında onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi  ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

113

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke, Cumhuriyet, İlimtepe ve Belen Mahalleleri, BOTAŞ Boru Hattının parelelinde yeni bir boru hattının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 10.08.2017 tarih ve 486 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi  ile ilgili raporu ,

 Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

114

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kuzey Marmara Otoyolunun 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı değişikliği  ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

115

Gündem No: 123- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz memur kadro kütüğünün 1764 ve 1767 sıralarında bulunan Tekniker kadrolarına karşılık sözleşmeli personel olarak görev yapan personelin ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

116

Gündem No: 124- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Müdürlük İsim Değişikliği, Birim Kaldırılması Teşkilat Şeması ve Kadro İptal-İhdas ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.02.2018

117

Gündem No: 125- Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına 1997 model Mercedes marka 1 adet otobüsün hibe verilebilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 27.02.2018 tarihinde ilan olunur.

 

 

 

                   Nizam ŞEN                                                                   İsmail CİVELEK

             Meclis Şube Müdürü                                            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

 

 

Son Güncelleme : 28.02.2018 08:44:14
  • Share/Bookmark
  • İçeriği arkadaşına gönder
  • İçeriği Yazdır
İlk değerlendiren siz olun

Siz de Yorumunuzu ekleyin

  • * Doldurulması Zorunlu Alanlar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
back on top