skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

2018 OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

 

11.01.2018

 

 

01

Gündem No: 1-  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden; Belediyemizin 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulması ve komisyonda çalıştırılacak uzman kişilerin çalıştırılacağı gün ve günlük ücretlerinin belirlenmesi teklifi üzerine yapılan müzakere sonucunda; Denetim Komisyonuna adları belirtilen Meclis Üyelerinin seçilmesi ile ilgili olarak yapılan gizli oylamada;

 

1-Adnan BALCI 62,

2-Fikret ORMANCIOĞLU  62,

3-Ergün KAHRAMAN 62,

4-Cafer Teyyar DEMİRDAŞ 62,

5-Dilek TAN 60   oy alarak Denetim Komisyonuna seçildi.

   Ve komisyonun çalıştığı sürece görev yapmak üzere çalıştırılacak uzman(lar) üyenin(lerin) ve çalışma sürelerinin komisyonca belirlenmesi ve görev yapan uzman(lar)’a memur aylık katsayısının 1.000 gösterge rakamı ile çarpımı kadar günlük ücret ödenmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

11.01.2018

 

 

02

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Körfez İlçesi, Ş.Yarımca Mahallesi, 1256 ada 6 parsel sayılı 1.040,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Yelken ve  Su Sporları tesisi olarak kullanılmak üzere Körfez Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

11.01.2018

 

 

 

03

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Kartepe İlçesi Uzunçiftlik Mahallesi, 387 ada 1 parselde yer alan Kalıcı İş Merkezi içindeki 1. Kat 11 no.lu işyerinin,  Kartepe Uzunçiftlik Mahalle Muhtarlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

11.01.2018

 

 

04

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Kandıra Belediyesine ait Kefken Mah. 147 ada 2 parsel, Çamkonak Mah. 182 ada 1 parsel ve Pınardüzü Mah. 102 ada 3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemizce devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.01.2018

 

05

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Gebze  İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 2867 parsel sayılı 2.028,66 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki Merkez Camiinin Gebze Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

06

Gündem No: 6-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, toplam 472.416,78 m² yüzölçümlü, 322 adet taşınmazın ayni sermaye artırımı yoluyla İZAYDAŞ’a devir edilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.01.2018

 

07

Gündem No: 7-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketinin (İZAYDAŞ) sermayesinin artırılması ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

11.01.2018

 

08

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılabilecek boş kadrolar dâhil norm kadro cetveli ve 2018 yılı için bu kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

09

Gündem No: 9-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslara istinaden, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğünde çalıştırılabilecek sözleşmeli sanatçı kadroları ve ücretleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

10

Gündem No: 10-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü adında yeni müdürlüğün kurulması, Belediyemiz Teşkilat şemasının güncellenmesi ve Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen değişikliklere ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

11

Gündem No: 11-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait İlimiz, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 2567 ada 1 parsel sayılı, 30.736,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kamyon ve Tır Parkı olarak kullanılmak üzere 53.788.000,00 TL bedelle Belediyemizce devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.01.2018

 

12

Gündem No: 12-   Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, Kocaeli ili Karamürsel Belediye Başkanlığına 2007 model Isuzu marka 1 adet otobüsün, Kocaeli ili Körfez Belediye Başkanlığına 2006 model Isuzu marka 1 adet otobüsün, Kocaeli ili Çayırova Belediye Başkanlığına 2006 model Isuzu marka 1 adet otobüsün hibe verilebilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

11.01.2018

 

13

Gündem No: 13-  Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, Belediyemize ait 76 adet BMB – (Karsan) marka, CNG yakıt sistemine sahip otobüsün Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş.’ne ayni sermaye olarak kaydedilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.01.2018

 

 

14

Gündem No: 14-   Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

15

Gündem No: 15 Gölcük İlçesi Yenimahalle ve Donanma Mahallesi sınırında bulunan Yeşilırmak Caddesi isminin İznik Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili   isimlendirme komisyonu raporu  oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı:68 kabul oyu sayısı: 68) Meclis Üye tam sayısının üçte iki  çoğunluğu  koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

11.01.2018

 

16

Gündem No: 16-  Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı isminin yanlış anlaşılmalara sebep olduğundan dolayı Yuvacık 17 Ağustos Bulvarı olarak değiştirilmesi ile isimlendirme komisyonu raporu  oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı:68 kabul oyu sayısı: 68) Meclis Üye tam sayısının üçte iki  çoğunluğu  koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

11.01.2018

 

17

Gündem No: 17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.c.04.d. nazım, G23.c.04.d.2.d uygulama imar planı paftası, 236 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

18

Gündem No: 19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23.c1, G23.c2, G23c.03.c, 03.d ölçekli nazım imar planı paftaları,  BY-4 Nolu "KÇA-Depolama Alanı-Sanayi Alanı" ve çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.01.2018

 

19

Gündem No: 20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03.d.4.b-4.c uygulama imar plan paftası, 142 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

11.01.2018

 

20

Gündem No: 21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi sınırlarında bulunan TEİAŞ güzergâhının işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

21

Gündem No: 22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan ve 17.02.2016 tarihinde onaylanan Kocaeli İli, Çayırova İlçesi merkezindeki 2730 ha büyüklükteki alanın imar planına esas mikro bölgeleme etüdü doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planına altlık teşkil eden etütlerin revize edilmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

22

Gündem No: 23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım, 28K-2b uygulama imar planı paftası, 1784 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

23

Gündem No: 25-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.4.b uygulama imar planı paftası, 1384 ada 17, 24, 25, 27, 45 ve 46 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

24

Gündem No: 26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Muallim Mahallesi, G22.b.25.b nazım imar planı paftası, 1408 ve 1409 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

25

Gündem No: 27-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3.a uygulama imar plan paftası, 3800 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.01.2018

 

26

Gündem No: 28-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c1 çevre düzeni planı paftası, , G23c1 ve G2301c nazım imar planı paftaları, 5 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 522 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

27

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c.2d.2b uygulama imar plan paftası, 15 ada 13 nolu parsel (10, 11 ile 12 nolu parsellerin tevhidi ve kamuya bedelsiz terki neticesinde oluşan) 6 ve 8 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

28

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.2.a uygulama imar planı paftası, 2106 ve 2108 nolu parseller ile dahil oldukları nüfus bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 2106 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

29

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.b.24.c, G23.b.24.c.3.c-3.d uygulama imar plan paftası, 3413 ada 2 nolu parsel ve 3411 ada 6 nolu parselin bir kısmı ile bu adalar arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

11.01.2018

 

30

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar plan paftası, 3482 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

31

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Cedid Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar plan paftası, 460 ada 60, 4, 5, 6, 86, 9, 55, 56, 57, 58, 59 nolu parseller,451 ada 7, 8, 9, 61, 12, 39 de hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

32

Gündem No: 36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Orhan ve Şirintepe Mahalleleri, G23.b.24.a.3c ve G23.b.23.d.1c uygulama imar planı paftaları, 3438 ada 2 nolu parsel ve 27 ada 485 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

33

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Bağırganlı Mahallesi, F24.d.11a-11.b-11.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 144 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 361 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

34

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Babalı Mahallesi,  F24.c.02.c-02.d-07.a-07.b-07.c-08.a-08.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 178 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 363 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

35

Gündem No: 39  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Kurtyeri ve Kefken Mahalleleri, F24.d.10a-10.b-10.c-10.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 215 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 366 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın  ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

11.01.2018

 

36

Gündem No: 40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi sınırları dahilinde, F24d.10c nazım, 34N.2D-3A uygulama imar paftasında kalan, 136 nolu adanın doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

37

Gündem No: 41-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 319 ada 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

38

Gündem No: 42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde yer alan K1 ve K3 Planlama Bölgelerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

39

Gündem No: 43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 373 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 5 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

40

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 375 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 7 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.01.2018

 

41

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 376 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 8 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.01.2018

 

42

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 378 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Hükümlerine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

43

Gündem No: 47-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23a18c- G23a23b nazım, G23c18c3d- G23a23b2a uygulama imar planı paftaları, 2931 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

 

44

Gündem No: 48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Körfez Belediyesi, kent bütününde muhtelif parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ın ret, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

11.01.2018

 

45

Gündem No: 49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25.c nazım, 174 ada 1, 3, 13, 15, 17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

46

Gündem No: 94-  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait, Gebze İlçesi, Hacıhalil Mahallesi, 177 ada 2 nolu parsel ile Güzeller Mahallesi (Kirazpınar Mevkii), 6130 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Belediyemize ait 1. Blok, Bağımsız Bölüm Numarası 2, 3, 47, 48, 52, 53, 57, 58, 62, 63 nolu dairelere ve oluşacak bedel farkının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenmesine karşılık, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ( Mehmet Ali Oğlu Elhaç Mustafa Ağa Mülhak Vakfı ) ait, Gebze İlçesi, Hacıhalil Mahallesi, 218 ada 4 nolu, 794 ada 3, 4, 5, 6 nolu, 797 ada 10, 11 nolu parsellerin ve Sultanorhan Mahallesi, 98 ada 16 nolu parselin,  trampa ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

11.01.2018

47

Gündem No: 104-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık Maktu fazla çalışma ücretleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

48

Gündem No: 106  Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Türk hava yolu cenaze taşıma hizmeti protokolünün yenilenmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

49

Gündem No: 108 Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 41 NU 163 Plakalı 2007 Model FARGO Marka Damperli Kamyon’ un bedelsiz olarak Bartın İli Kurucaşile Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

50

Gündem No: 113  Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Avrupa Futbol Şampiyonası etkinliği çerçevesinde aday kentler arasında olan kentimizin üzerine düşen taahhütleri yerine getirebilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

51

Gündem No: 114   İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, “Çok bandlı InSAR ve GNSS tekniği ile Doğu Marmara (İzmit Körfezi) düşey yönlü yer değiştirmelerin izlenmesi, zemin çökmeleri ile bina yoğunluğu ve sıvılaşma ilişkisinin araştırılması” konulu projeye depremle ilgili yaptığımız çalışmalarda kullanılacak3 adet jeodezik amaçlı cihaz ortak proje kapsamında  alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

52

Gündem No: 115   Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Yuvacık 1656, 1657, 1658, 1665, 1674 ve 1681 nolu parseller içerisinde futbol sahası, atletizm pisti ve tesislerinin inşaası için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ile ilgili teklifi,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

53

Gündem No: 116  Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz İle Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Kitap Okuma Programı ve Kudüse mektup yarışması düzenlenmesine ilişkin protokol yapma yetkisi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.01.2018

54

Gündem No: 117     Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Akdurak mahallesi, 108 ada, 1 sayılı parselin bir kısmı üzerinde Kandıra Belediyesi Hizmet binası yapım işinin Belediyemiz ile Ortak Proje kapsamında değerlendirilmesi talebi ile ilgili teklifi , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

               5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince 29.01.2018 tarihinde ilan olunur.

 

 

         Nizam ŞEN                                                                   İsmail CİVELEK

    Meclis Şube Müdürü                                            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

 

Son Güncelleme : 29.01.2018 16:00:52
  • Share/Bookmark
  • İçeriği arkadaşına gönder
  • İçeriği Yazdır
İlk değerlendiren siz olun

Siz de Yorumunuzu ekleyin

  • * Doldurulması Zorunlu Alanlar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
back on top