skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

2016 YILI ARALIK AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

 

15.12.2016

 

 

648

 

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine istinaden Belediyemize Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen Körfez İlçesi, Hereke Mahallesi Mevkiinde bulunan 27.166,41 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının Körfez Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

649

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait  Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada 124 parsel sayılı Kalıcı İş Merkezindeki 5 adet iş yerinin Gölcük Belediyesine olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

 

650

Gündem No: 3-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Başiskele ilçesi, Yeşilyurt Mah. Hacı Mecit Caddesi adresinde bulunan spor tesisinin  kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

651

Gündem No: 4-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçe sınırları içinde bulunan parkomatlı otopark yerlerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye tahsisi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

652

Gündem No: 5-    Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 41 EP 770 Plakalı arazözün Rize İli Ardeşen Belediyesine devri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

653

Gündem No: 6-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 41 KH 297 Plakalı 1998 model FARGO Marka Damperli Kamyonun  Çayırova Belediyesine  bedelsiz verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

654

Gündem No: 7-    Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planının Güncellenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ret, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

655

Gündem No: 8-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz 2017 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu , okunarak yapılan inceleme neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı   ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

656

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan incele neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi: 2.100.000.000,00TL. Gelir Bütçesi:1.900.000.000,00TL. gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki (200.000.000,00.-TL)  karşılık gösterilerek denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda; bütçe ve ekleri  komisyondan geldiği şekliyle  oylandı ve   CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu üyeleri Vahit ERYILMAZ’nın  ret, Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın çekimser  oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

657

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi: 365.000.000,00TL. Gelir Bütçesi: 365.000.000,00TL. olmak üzere denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda; bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

15.12.2016

 

 

 

 

658

Gündem No: 11-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi:220.000.000,00 TL Gelir Bütçesi:205.000.000,00 TL olmak üzere; İzmit Belediyesi Bütçesi Kararnamesinin 3. Maddesinde tahmin edilen Gelirler arasındaki (-15.000.000,00-TL) lik bütçe açığının, açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu 15.000.000,00TL) kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

659

Gündem No: 12-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Körfez Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi: 230.000.000,00TL. Gelir Bütçesi: 230.000.000,00TL. olmak üzere denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

660

Gündem No: 13-    Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Darıca Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi: 165.000.000,00 TL. Gelir Bütçesi:165.000.000,00TL. olmak üzere denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

15.12.2016

 

 

661

Gündem No: 14-    Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Başiskele Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi: 108.550.000,00 TL. Gelir Bütçesi:108.550.000,00TL. olmak üzere denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

662

Gündem No: 15-    Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Çayırova Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi: 121.000.000,00 TL. Gelir Bütçesi: 121.000.000,00 TL. olmak üzere denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

663

Gündem No: 16-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dilovası Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi: 87.185.000,00 TL. Gelir Bütçesi:87.185.000,00TL. olmak üzere denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

664

Gündem No: 17-     Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu ,  okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kartepe Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi: 85.500.000,00TL. Gelir Bütçesi: 85.500.000,00TL. olmak üzere denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

665

Gündem No: 18-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Derince Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi:110.000.000,00 TL Gelir Bütçesi:75.000.000,00 TL olmak üzere; Derince Belediyesi Bütçesi Kararnamesinin 3. Maddesinde tahmin edilen Gelirler arasındaki (-35.000.000,00-TL) lik bütçe açığının “2017 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde (Ör:16) belirtildiği gibi önceki yıldan devreden nakit(+35.000.000,00-TL) ile denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

15.12.2016

 

 

 

666

Gündem No: 19-    Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gölcük Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi:134.600.000,00TL. Gelir Bütçesi:134.600.000,00TL. olmak üzere denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

667

Gündem No: 20-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Karamürsel Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi: 33.200.000,00TL. Gelir Bütçesi: 33.200.000,00TL. olmak üzere denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

668

Gündem No: 21-    Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kandıra Belediyesi Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi: 25.000.000,00TL. Gelir Bütçesi: 25.000.000,00TL. olmak üzere denklik sağlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddeleri hükümleri doğrultusunda;  bütçe ve ekleri komisyondan geldiği  şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

669

Gündem No: 22-   Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait  Gölcük İlçesi, Örcün Mahallesi, 559 ada 3 nolu parsel F1B blok zemin kat 18 nolu, 1 kat 31 ve 41 nolu kalıcı işyerlerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

670

Gündem No: 23- Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun,Gebze ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 4 ada, 24 sayılı parsel üzerinde bulunan 4 binanın, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere bakım ve onarımının yapılması bir binanın da yıkılması hususunun ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

671

Gündem No: 24-   İzmit İlçesi, Sanayi Mahallesi, Outlet Center Alışveriş Merkezinin önünde, eski Gölcük Yolu (Ömer Türkçakal Bulvarı) üzerindeki yeni yapılan köprülü kavşağa “15 Temmuz Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi ile ilgili raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 66 kabul oyu sayısı: 66) Meclis Üye tam sayısının  salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

 

15.12.2016

 

 

672

 

Gündem No: 25-  İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesindeki Brisa Lastik Fabrikasının güneyinde, D-100 Karayolu üzerinde yeni yapılan köprülü kavşağa “Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi   ile ilgili raporu,  5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 66 kabul oyu sayısı: 66) Meclis Üye tam sayısının  salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

 

15.12.2016

 

 

673

Gündem No: 26- - Körfez İlçesinin, Güney Mahallesi’nde bulunan Sefa Caddesinin isminin “Fırat Çakıroğlu Caddesi” olarak değiştirilmesi  ile ilgili raporu , 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 66 kabul oyu sayısı: 66) Meclis Üye tam sayısının  üçte iki  çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

 

15.12.2016

 

 

674

Gündem No: 27- İzmit İlçesi, Çubuklu Osmaniye Mahallesi, 107 ada ile 110 ada arasındaki 1 nolu isimsiz yola “Adıgüzel Sokak”,  105 ada ile 107 ada arasındaki 2 nolu isimsiz yola “Karlıdere Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 66 kabul oyu sayısı: 66) Meclis Üye tam sayısının  salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

 

15.12.2016

 

 

675

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23C Çevre Düzeni, G23C2, G23C04c nazım imar planı paftaları, 48 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,  okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

676

Gündem No: 29-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23c.05a nazım, G23c.05a.2a uygulama imar planı paftası, 68 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 

 

15.12.2016

 

 

677

Gündem No: 30-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.1 ve G23c.05c nazım, G23c.05c.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 1765 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

678

Gündem No: 31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele ve Kartepe Belediyesi, Ovacık ve Köseköy Mahallesi, G23b.05b nazım, G23b.05b.02c, 02d uygulama imar planı paftası, 20.00 m.'lik imar yolu güzergahının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

679

Gündem No: 32-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

680

Gündem No: 33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 5603 nolu adada hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 220 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

681

Gündem No: 34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse,Özgürlük, Emek, İnönü, Yenimahalle, Atatürk ve Çayırova Mahallelerinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

682

Gündem No: 35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Yenimahalle, 5391 ada 6 nolu parsel, 5411 ada 6,7,10,11,12 ve 13 nolu parseller ile 995 ve 996 adalar arasında kalan kısımda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

683

Gündem No: 36  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Atatürk, Yeni ve Özgürlük Mahalleleri, G22b.18a, 18b nazım, G22b.18a.3b, 3c ve G22b.18b.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 788, 789, 790, 1037, 1400, 1420, 1421, 1422, 1441, 1442, 5332, 5334 nolu adalar, 5331 ada 8 nolu parsel,13210 nolu parsel ve 782 adada yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

684

Gündem No: 37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi sınırları dahilinde kalan 5601, 5602, 5603, 5604 nolu parsellerde Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 218 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

685

Gündem No: 38-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

686

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nene Hatun Mahallesi, G22b.23b nazım, 29l.1a uygulama imar planı paftası, 405 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

687

Gündem No: 40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi,  D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu bağlantısını sağlayacak bağlantı yolu projesi ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

15.12.2016

 

 

 

688

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

689

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı,  G23a1-a4  1/25000 ölçekli ve  G23a12a-12d 1/5000  ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli  ÇDP değişikliği, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

 

690

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası  Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

15.12.2016

 

 

 

691

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20c-20d-24b-25b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

692

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 348 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

15.12.2016

 

 

 

693

Gündem No: 46-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun,  Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b20c,G22b25b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

15.12.2016

 

694

Gündem No: 47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.a nazım, G22.b.14.a.3.d uygulama imar plan paftası, 173 ve 174 nolu imar adaları arasında kalan tescil harici alan ile 723-724 ve 725 nolu parsellerin batısındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

 

15.12.2016

 

695

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 2033 ada 19 nolu parsel, 4081 ada 7 nolu parsel ve 4077 ada 1 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 4084 ada 3, 11 nolu parseller ile 3758 adanın kuzeyinde bulunan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

 

15.12.2016

 

696

Gündem No: 49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3d uygulama imar planı paftası, 3185 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

15.12.2016

697

Gündem No: 50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.25a.2b, 2c uygulama imar planı paftaları, 4546 ada 2 nolu parsel ve G22b.24b.3d uygulama imar planı paftası, 1146 adanın doğusundaki tescil harici alanda yer alan Ağaçlandırılacak Alan kullanımlarının plan sınırı dışına alınması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor  komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi. 

15.12.2016

698

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1193 ada 1 nolu parsel ve parselin doğusunda bulunan tescil harici alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 

15.12.2016

699

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4760 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

700

Gündem No: 53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 181 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

701

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b çevre düzeni planı paftası, G22b3 ve G22b20a  nazım imar planı paftaları, 1117, 1505, 1507, 1508, 1509, 1526 ve 1795 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.12.2016

702

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, tüm ilçe sınırları dahilinde AJE olarak belirlenmiş zemin etütlerinin plan üzerine aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

703

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

704

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Örcün Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.3d uygulama imar planı paftası, 1373 ve 1425 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

705

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 164, 172, 175, 176, 190 ve 191 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.12.2016

706

Gündem No: 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Halıdere, Körfez Mahallesi, G23d.05c nazım imar planı paftası, 680 ada 1 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

707

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b.24d nazım imar planı paftası, 3484 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.12.2016

708

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 783 nolu parselde  hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

709

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 4833 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

710

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.24b.1b uygulama imar planı paftası, 1362 ve 1363 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

711

Gündem No: 64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yer alan ve nazım imar planında “1. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda İzmit Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülerek Belediyemiz Meclisinin 14.07.2016 tarih ve 401sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili  raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.12.2016

712

Gündem No: 65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Araman Mahallesi, G24b.06d nazım, G24b.06d.2d uygulama imar planı paftası, 126 ada 154, 157, 158, 159, 160, 162 ve 257 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

713

Gündem No: 67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

714

Gündem No: 68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra ve İzmit  Belediyeleri sınırları içerisinde Namazgah Barajı Özel Hüküm Bölgesine ait hazırlanan 1/500000 ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

715

Gündem No: 69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mahallesi, G24d.02a nazım, G24d.02a.1b uygulama imar planı paftası, 565 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

716

Gündem No: 70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25a.3c uygulama imar planı paftası, 166 ada 30 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

717

Gündem No: 71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21c.3d uygulama imar planı paftası, 1164 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

718

Gündem No: 72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2d, 4b uygulama imar planı paftası, 653 ada 24 nolu parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alan ile 677 ada 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

719

Gündem No: 73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1a uygulama imar planı paftası, 6684 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.12.2016

720

Gündem No: 74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b uygulama imar planı paftası, 300 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve  Belediyemiz Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 458 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

 

721

Gündem No: 123- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile  Kocaeli Üniversitesi arasında Sürekli eğitim konusunda işbirliği yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

722

Gündem No: 124- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile  Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Edeb-i Hayat Okumaları”projesi konusunda işbirliği yapılması  ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

723

Gündem No: 131- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın,  Belediyemiz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakıfı Kocaeli İl temsilciliği arasında; ortaöğretim okulları ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak mekânsal düzenleme, eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetleri konusunda işbirliği yapılması  ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve  CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER,  Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.12.2016

724

Gündem No: 132- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında örgün eğitim programlarını destekleyici ücretsiz kurs faaliyetlerinin yürütülebilmesi konusunda işbirliği yapılması  ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.12.2016

725

Gündem No: 133-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Değirmendere, Eski yalı Mahallesinde SİT alanı ilan edilen alan dahilinde bulunan 2-3 sayılı parseldeki  tescilli cami ile 1 sayılı parseldeki 12 adet tescilli yapının “Eski Yalı Mah.”,Projesi adı altında ihalesi yapılarak başlanmış olan restorasyon ve restitüsyon yapım işinin tamamlanmasına destek olmasının  ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili teklifi  okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 27/11/2016 tarihinde ilan olunur.   

 

 

                    Nizam ŞEN                                                                   İsmail CİVELEK

             Meclis Şube Müdürü                                            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

Son Güncelleme : 27.12.2016 15:40:19
  • Share/Bookmark
  • İçeriği arkadaşına gönder
  • İçeriği Yazdır
İlk değerlendiren siz olun

Siz de Yorumunuzu ekleyin

  • * Doldurulması Zorunlu Alanlar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
back on top