skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

15 MART 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

                                                             15 MART 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

                                                                KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN,

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 15/03/2018 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Mart ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

 

            Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                              İbrahim KARAOSMANOĞLU

                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 • Yoklama ve açılış,
 • 15/02/2018 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

 

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

 

 • Proje Sunumu.

 

GÜNDEM

==============

RAPORLAR:

 

1.  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait Başiskele İlçesi, Seymen Mahallesi, Liman Caddesi, No: 5 adresinde bulunan Kafeterya-Çay Bahçesinin (Sahil Kafe) işletilmesinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu,
 
2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, 3792/6347 oranında hissedarı olduğumuz 4527 ada 12 parsel sayılı taşınmazda bulunan Belediyemize ait hissenin (imar uygulama sonrasında oluşacak olan 6374 ada 6 parseldeki 65804/263881 oranındaki hissenin ve 6374 ada 7 parseldeki 1/1 oranındaki hissenin), Açık Otopark ve Destek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Gebze Belediye Başkanlığına bedelsiz devir edilmesi ile ilgili raporu,
 
3.  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Kullar Mahallesi, 7277 parsel sayılı taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
 
4. Plan ve Bütçe  Komisyonu’nun, Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait Yuvacık-Yakacık Mah. Kurtuluş Cad. No:14 Kirazdere Barajı altı Başiskele ve Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. Seka Park 1. Etap İçi No:38/1 İzmit adreslerindeki işyerlerinin işletmelerinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu,
 
5. Plan ve Bütçe  Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Gebze belediyesine ait Gebze İlçesi, Güzeller mahallesi, 437 ada 51 nolu parseldeki Spor Genel Müdürlüğü hissesinin, Darıca – Gebze Hafif Raylı Sistem(HRS) metro hattı projesi kapsamında istasyon alanı olarak Belediyemize devrine karşılık yeni tesisler yapılması ile ilgili raporu,
6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Meclisinin 2012-157 sayılı kararının iptal edilmesi Gölcük İlçesi, Örcün Mahallesi, 1325 parsel D1 Blok, 1. kat, 62 no.lu işyeri, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada, 124 parsel 1. kat, 113 no.lu işyeri,  İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 568 ada, 1 parsel, zemin kat 8 no.lu işyerinin bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devir edilmesi ile ilgili raporu,
 
7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Gölcük İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 41 ada, 8 parsel sayılı, 606,36 m² yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili raporu,
 
8.  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, “Kocaeli Geneli Toplu Taşıma Ana Planı Yapılması İşi”nin  yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemiyle yapılması ile ilgili raporu,
 
9.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, "Gebze Mollafenari A Tipi Mesire Alanı” projesinin yapımının Gebze Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu,
 
10.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz ile Kandıra Belediyesi arasında, Kandıra Belediyesine ait Gençlik Merkezi binasının eğitim, sosyal ve kültürel etkinlik faaliyetleri kapsamında Kandıra Belediyesi ile ortaklaşa kullanılması ile ilgili raporu,
 
11.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz 2018 Gelir Tarifesinde yer alan Zabıta ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarifelerinin güncellenmesi ile ilgili raporu,
 
12.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, “Yeni Kocaeli Adliye  Binası Proje Hazırlama Hizmet İşi”nin yıllara hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi ile ilgili raporu,
 
13. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Gebze İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 4 ada 24 sayılı taşınmaz üzerindeki  Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlük binası yanında bulunan  metruk haldeki binanın, bakım ve onarımının yapılarak eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi ile ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
 
14. Hukuk Komisyonu’nun, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Tüzüğü’nün kabulü ve Birlik Genel Kurulu’nda görev yapmak üzere 2 asil ve 1 yedek üye belirlenmesi ile ilgili raporu,
 
15. Plan ve Bütçe + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun,  Belediyemiz ile Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, “Aklınla 1000 Yaşa” Adlı Zekâ Oyunları Yarışması düzenlenmesine ilişkin protokol yapılması yetkisi ile ilgili raporu,
 
16. Plan ve Bütçe + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Belediyemiz ile İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi arasında, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin desteklenmesine dair işbirliği protokolü yapma yetkisi ile ilgili raporu,
 
17. İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yer alan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,
 
 
 
 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:
 
18.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23c04c-04d  nazım imar planı paftaları, 264 ada 1 nolu  parsel ve 106 ve 107 adaların kuzeyinde yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
19.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c09b nazım imar planı paftası, 403 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
20.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c.05.a nazım imar plan paftası, 840 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
21.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele ve Kartepe Belediyeleri, Yuvacık Yakacık ve Karatepe Mahalleleri, G23c.10a nazım, G24d.6a.4b, G23c.10a.3a uygulama imar plan paftalarında, su depolarının planlara aktarılması adına hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
22.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, plan notu değiştirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
23.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c05d3a ve G23c10a1b uygulama imar planı paftaları 500 ada 8 nolu parsel, 548 ada 1 nolu parsel ve 641 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 504 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
 
24.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi sınırları dahilinde, G23c.04c.4b uygulama imar paftasında kalan, 263 ada 4 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,
 
25.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.03.c nazım imar plan paftası, 589 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
26.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.3.c uygulama imar planı paftası, 499886-499773 yatay, 4507531-4507459 düşey koordinatları arasındaki 15.00m.’lik imar yolu ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
27.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Fatih ve Aydınkent Mahalleleri, G23c.05d-10a nazım, G23c.05d.4c-G23c.10a.1.a uygulama imar planı paftaları, 192 nolu parsel ile 610 nolu parselin kuzeydoğusundaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
28.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.10.a nazım, G23.c.10.a.2.c uygulama imar planı paftası, 3000, 3001, 3002, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 2999, 3003, 3526, 3528, 3508, 3509 nolu parseller arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
29.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik ve Serindere Mahallelerinde meskun konut alanı (kırsal nitelikli) sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
30.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan ve proje çalışmaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Çayırova TEM-E5 Bağlantı Yoluna Paralel Yan Yol Ön Projesi"nin imar planlarına işlenmesi ve bahse konu proje doğrultusunda planların revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
31.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.13.c nazım imar plan paftası, 460 ada 5 nolu parsel ve 431 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
32.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, plan notu değiştirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
33.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G29k.2c uygulama imar plan paftası, 1103 ada 12 nolu parsel, 1094 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
34.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, plan notu değiştirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
35.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23b.22.c nazım uygulama imar planı paftaları, 2370 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
36.    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.23.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.23.b.4 ve 1/5000 ölçekli G.23.b.22.d nazım, 1/1000 ölçekli G.23.b.22.d.1.a-1.b-1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 1093-1094 ve 1794 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
37.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.2.d uygulama imar planı, 856 m2lik alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
38.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23a09a nazım imar planı paftası, 1702  parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
39.    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.c-20.d-25.a nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.c.3.c, G.22.b.20.d.4.a-4.b-4.c-4.d, G.22.b.25.a.1.a uygulama imar plan paftaları, yaklaşık 65 hektar büyüklüğündeki eski Askeri Kışla Alanı ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
40.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.B3, G22b.20.d nazım, G22b.20d.3.d-4.c uygulama imar planı paftası, 82 ada 264 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
41.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım, G22b.19c.3d-4d uygulama imar planı paftaları, 3260 ada 7 nolu parsel, 2935 ada 19, 27, 28, 29 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
42.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G.22.b.19.d nazım, G.22.b.19.d.2.c uygulama imar planı paftaları, 5253 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
43.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a uygulama imar planı paftaları, 4832 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
44.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2c uygulama imar planı paftası, 2469 ada, 1, 2, 3 nolu parseller, 2738 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 2747 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller,  2749 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
45.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi sınırları dahilinde, G22b.24b.4a uygulama imar paftasında kalan, 891 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,
 
46.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Topcular Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 404 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
47.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c.07.b nazım imar planı paftası, 1390 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
48.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23.c.1 ve G23.c.02.d nazım imar planı paftaları, 144 ada 22 nolu parsel, 152 ada 2, 5, 6 nolu parseller, 150 ada 11 (park) nolu parsel, 929, 938, 4301 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
 
49.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mahallesi, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.2.a uygulama imar planı paftası, 4845 ve 5602 nolu parseller arasında kalan tescil harici alanın bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
50.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b23c nazım, G23b23c2a uygulama imar planı paftası, 244 ada 1 nolu parsel, 245 ada 1 nolu parsel, 246 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
51.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.C.2, G23.c.04.b nazım, G23.c.04.b.2.a-2b uygulama imar planı paftaları, 3414 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
52.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, İzmit-Arızlı İ9 Gelişme Konut alanı gösteriminin kaldırılarak donatı alanlarının imar planlarına aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
53.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi,  G23.b.23.d nazım imar planı paftası 27 ada 475 ve 485 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
54.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi,   G23.b.23.d nazım, G23.b.23.d.2.c uygulama imar planı paftaları, 2056 ada 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
55.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Mahallesi, G23.b.25.b.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftaları 890 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 891 ada 1 ve 2 nolu parseller, 893 ada 1 ve 2 nolu parseller ve 894 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 536 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
 
56.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23b.24.d nazım, G23b.24d.2a uygulama imar planı paftaları, 308 ada 25 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
57.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi, G23b.23.d nazım, G23b.23.d.1.d uygulama imar planı paftaları, 1851 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
58.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Balcı Mahallesi,  F24d çevre düzeni planı paftası, , F24d3 ve F24d19c-20d nazım, F24d19c3b-20d4a uygulama imar planı paftaları, 164 ada 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
59.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, Seyrek Mevkii, F24.d.12.b-13.a nazım imar planı paftalarında yaklaşık 45 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 577 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
 
60.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi,  F24.c.01.d-06.a nazım imar planı paftaları, yaklaşık 150 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 579 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
 
61.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz ve Kayacık Mahalleleri, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.1.c-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 539 sayılı kararı ile onaylanan Karamürsel Kent Merkezi Kavşağı projesine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
 
62.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 104 ada 9 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
63.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Çiftlik, Rahmiye, Uzuntarla Mahalleleri, G24d.01b-1d-03a nazım imar planı paftaları, 2222 nolu parsel, 167 ada 9, 10 nolu parseller, 101 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu,
 
64.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
65.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01b nazım imar planı paftası, 622 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu,
 
66.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24d.02.a nazım imar plan paftası, 500 ada 1 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
67.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi sınırları dahilinde, G24d.03b nazım imar paftasında kalan, 165 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım  imar planı ile ilgili raporu,
 
68.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Hacı Akif, Agah Ateş, Yukarı Hereke, 17 Ağustos, Kışladüzü, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan ilave ve revizyon uygulama imar planı ile ilgili raporu,
 
69.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı Mahallesi, G23.a.25.a nazım imar plan paftası, 1390 ada 1 nolu parsel, 1392 ada 1,2,3, nolu parseller, 1393 ada 3,4,5 nolu parseller ve 1391 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
70.    İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Güney ve Barbaros Mahalleleri, Kabakoz Mevkii, G23.b.4, G23.c.1 ile G23.b.21.c, 21.d, G23.c.01.b nazım imar planı paftaları sınırları içeresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 
        SÜRE UZATIMLARI:
 
71.    İsimlendirme Komisyonu’nun, Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları kapsamında, İlimizde bulunan ve bu menfur olayı çağrıştıran bazı sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili yazısı.


72.    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d nazım imar plan paftaları, 495000-495900 yatay ve 4514100-4514600 dikey koordinatları arasında yer alan bölge ile 193 ada 2-3-8-11 ve 15 nolu, 1856 ada 3 nolu,  1858 ada 2-3-4-5, 6 ve 13 nolu, 1860 ada 1 ve 2 nolu, 1861 ada 1 nolu ve 1863 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 nolu parseller ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.
 
73.    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-05.a nazım imar plan paftaları, G23.b.24.c.3.b-3.c, G23.b.25.d.4.b-4.d, G23.c.05.a.1.a-1.b-4.d, G23.c.04.b.2.d-3.c-3.d uygulama imar plan paftaları, Kocaeli Kent Merkezi Projesi(MİA) sınırları içerisinde yer alan muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,
 
 
         TEKLİFLER:
 
74.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, 103 ada 9 nolu parsel ve 104 ada 6, 7 ve 8 nolu pasrele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
75.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği, Karadenizliler, Ovacık, Tepecik, Yaylacık, Mehmetağa ve Kullar Yakacık  Mahallesi sınırlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
76.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Aydınkent Mahallesi, G.23.c.04.c nazım, G.23.c.04.3.c imar planı paftası, 6057, 6058, 6059, 6060 ve 6061 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
77.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım, G23c.08b.2c uygulama imar planı paftası, 810, 1570, 1581, 2587, 3595, 3596, 3597 ve 3598 nolu parsellerin bulunduğu alanda yer alan imar yolu güzergahında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.10.2017 tarih ve 552 sayılı kararları ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,
 
78.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı ve Kılıçarslan Mahalleleri, G23.c.09.d nazım, G23.c.09.d.4.a-4.b uygulama imar planı paftası, 125 ada 70 nolu parsel, 131 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ile 1854,  1858 ve 1859 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
79.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi, G23c05c3c-G23c10b2b uygulama imar planı paftaları, 166 ada 11 nolu parsel ve güneybatısında kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
80.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği, Karadenizliler, Ovacık, Tepecik, Yaylacık, Mehmetağa ve Kullar Yakacık  Mahallesi sınırlarında Belediyemiz Meclisinin 14.12.2017 tarih ve 702 sayılı nazım imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,
 
81.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.24.a nazım, G22b.24a.4d uygulama imar planı paftası, 720 ada 3 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
82.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22.b4, G22.b.17.c-18.d-22.b-23.a nazım imar planı paftaları dahilinde, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
83.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi sınırları dahilindeki yağmursuyu ve atıksu hatlarının planlara işlenmesi ve Bağlarbaşı Mahallesi, 259 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellere ilişkin hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 16.11.2017 tarih ve 618 sayılı kararı ile onaylanan ve 23.01.2018 - 23.02.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,
 
84.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi G23.b.22.b-22.c nazım, G23b.22.b.3.a-3.c-3.c-4.b-4.c-4.d, G23b.22.c.2.c uygulama imar planı paftaları, 485681-486833 düşey, 4515542-4516419 yatay koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi,
 
85.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.b4, G23b.23d nazım ve G23b.23d.1d uygulama imar planı paftalarında kalan imar yollarına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
86.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Köseler Islah Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
87.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a.21d.2b uygulama imar planı paftası, 729/3. Sokak ile Saidi Nursi Caddesi arasındaki yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
88.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24a- 24b nazım imar planı paftası, 1054 ada 1,2,3,4,16, 17 nolu parseller ve 475 nolu parsel ve kuzeydoğusunda kalan tescil harici alan ile 267 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
89.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi,G22b.19a nazım imar planı paftası, 5710 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
90.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, plan notu eklenmesi ve değiştirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
91.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19.d.3.d uygulama imar plan paftası, 3180 ada 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
92.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a.3c- 3d uygulama imar planı paftaları, 4808 nolu ada 1 nolu parsel ile 526, 527, 533 nolu adaların doğu kesiminde kalan imar yoluna ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
93.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G.22.b.19.a nazım, G.22.b.19.a.3.d uygulama imar planı paftası, 4784 ada 8 nolu parselin güney batısında bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
94.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus ve Beylikbağı Mahalleleri, G22b.18c nazım imar planı paftaları, 4680 ada 1 nolu parsel, 4682 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ile 4888 ada 2 nolu parselin doğu kesiminde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
95.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı 4756 ada 7 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
96.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.23.d nazım imar plan paftası, 5744 ada 5 nolu  ve 5746 ada 4 nolu parseller (eski 1 nolu) ile 5745 ada 1 ve 2 nolu parseller arasındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
97.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.b.-19.c. nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.b.4.c-3.d, G.22.b.19.c.1.a-1.b-1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, Belediyemiz Meclisinin 16.11.2017 tarih ve 628 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,
 
98.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G23c.03d nazım uygulama imar planı paftaları, 777 ada 1 ve 3 nolu parseller ile 776 ada 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
99.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23c.01.c nazım imar plan paftası, 177 ada 5 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
100.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.07.b.1.b-G23.c.07.b.2.a uygulama imar planı paftaları, 819 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
101.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, plan notu değişikliğine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
102.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G.23.b.25.a, b, c, d nazım, G.23.b.25.a.3.c, 25.b.4.d, 25.c.1.a, 25.d.2.b uygulama imar planı paftaları, Seymen Caddesi’ne ait yol projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
103.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Serdar ve Mehmetali Paşa Mahalleleri, G23.b.23.c, G23.b.25.d nazım, G23.b.23.c.3.a ve G23.b.25.d.1.d uygulama imar planı paftaları, 3329 nolu adanın batısındaki ve 5042 nolu adanın doğusunda yer alan tescil harici alan ile 5135 ada 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
104.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.19.c.3.c ve G23b.20.d.4.d uygulama imar planı paftaları, 431 ada 6 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
105.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde Kuzey Marmara Otoyolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
106.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.c.01.d.3.c-3.d, F24.c.06.a.1.b-1.c-1.d, F24.c.06.a.2.a-2.b-2.c-2.d, F24.c.06.a.3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftaları kapsamında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,
 
107.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, plan notu değişikliğine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
108.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d19d nazım uygulama imar planı paftaları, 120 ada 10 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
109.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Hacılar Mahallesi, F24.d ve F24.d.22.a nazım,  F24.d.22.a.3a-3d uygulama imar planı paftaları dahilinde, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
110.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesi, G24d.03.d nazım imar plan paftası, 1219 parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
111.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d çevre düzeni, G24d.2 ve G24d.04a nazım imar planı paftaları, 136 ada 21 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.12.2017 tarih ve 745 sayılı kararları ile onaylanan çevre düzeni ve nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,
 
112.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi sınırları dahilindeki Kuzey Marmara Otoyolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
113.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi,  Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.2.c uygulama imar planı paftaları, 526 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,
 
114.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.b.21.c nazım G23.b.21.c.4.b uygulama imar planı paftası, 752 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
 
115.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi,  G23b.21b nazım, G23b.21b.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, 482298-482639 düşey, 4516228-4516470 yatay koordinatları arasında kalan alanın “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
 
116.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2a-1b uygulama imar planı paftası, 85, 86, 88, 2915, 2916, 2917, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 96, 97, 101, 102, 104, 135, 2931, 3367 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.11.2017 tarih ve 654 sayılı kararları ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,
 
117.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi' ne istinaden yapılacak 5 ayrı bölgeye ait imar uygulamalarının sadece bedeli tarafımızdan karşılanmak üzere İzmit Belediyesi ile ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ve konuyla alakalı belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi,
 
118.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Derince İlçesi, Çenedağ Mahallesindeki Kolordu Caddesinin tamamı ile Çağlar Sokağın bir kısmı, Sırrıpaşa Mahallesindeki Çağlar Sokak ve Harmantarla Sokağın bir kısmının birleştirilerek Gaffar Okkan Caddesinin devamı olarak isimlendirilmesi, ayrıca Gaffar Okkan Caddesinin böldüğü 6 adet yolun bölünen kısımlarına yeni sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili teklifi,
 
119.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesinde bulunan 21 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,
 
120.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesinde bulunan 3 adet isimsiz kadastro yolundan 1 nolu sokağa; Mehmet Aras Sokak,  2 nolu sokağa; Ergül Sokak, 3 nolu sokağa; Kadir Sokak, isimlerinin verilmesi ile ilgili teklifi,
 
121.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Suadiye Mahallesinde bulunan Pervane Sokak isminin Zeytin Dalı Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,
 
122.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Ankara Karayolu Caddesi, Turgut Özal Üst geçidi altı, No: 61/1 adresindeki büfe ile ilgili alınan Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili teklifi,
 
123.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Tasarrufu belediyemize ait olan İlimiz Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mah. Adnan Menderes cad. No:13 ve Kirazlıyalı Mah. Necati Ökse cad.no :15  adreslerindeki işyerlerinin işletilmesinin Belde A.Ş.’ye  devredilmesi ile ilgili teklifi,
 
124.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi 632 ada 11 parsel sayılı, 1/1000’lik uygulama imar planlarında küçük sanayi alanında kalan taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili teklifi,
 
125.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Bağdat Caddesi, Doğu Kışla Gençlik Parkı içi No:114/3 adresinde bulunan 1 ve 2 nolu Göl Kafelerin bir bütün halinde Kafeterya-Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere, Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi  ile ilgili teklifi,
 
126.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi, 2852 parsel sayılı, 3.191,28 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Kartepe Arslanbey Kültür Merkezi binasının Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,
 
127.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediyesine ait 4 adet taşınmazın Belediyemizce devir alınması ile ilgili teklifi,
 
128.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, imar planlarında park alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 132 ada, 5 parselde bulunan taşınmazın park düzenlemesi yapılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,
 
129.     İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Müdürlük İsim Değişikliği, Birim Kaldırılması, Teşkilat Şeması ile ilgili teklifi,
 
130.     Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın,  Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden aktarma yapılması ile ilgili teklifi,
 
131.     Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli ili Darıca Belediye Başkanlığına 2007 model Isuzu marka 1 adet otobüsün hibe verilmesi ile ilgili teklifi,

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme : 09.03.2018 19:10:33
 • Share/Bookmark
 • İçeriği arkadaşına gönder
 • İçeriği Yazdır
İlk değerlendiren siz olun

Siz de Yorumunuzu ekleyin

 • * Doldurulması Zorunlu Alanlar
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
back on top