skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

13 EYLÜL 2017 KİRALAMA İHALELERİ

 

 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI 

No

İşyeri Mevkii                          (No/Nevi)

Süre (Yıl)

Muhammen Aylık Kira Bed.

Geçici Tem.

 İştirak

Tem.

Saat

1

İzmit İlçesi, Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 44/1 (Büfe)

3

23

3.500,00-

TL+KDV

3.780-TL

10.000-TL

10:30

2

Başiskele İlçesi, Körfez Mah. 66 Adet Sandal-Kayık (Çekek Yeri )

3

1370

1.250,00-TL+KDV

1.350-TL

5.000-TL

10:33

3

İzmit İlçesi, Kozluk Mah. Marina Sahili 100 Adet Sandal-Kayık (Çekek Yeri )

3

3300

1.850,00-TL+KDV

1.998-TL

5.000-TL

10:36

4

İzmit İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 34 Adet Sandal-Kayık (Çekek Yeri )

3

850

550,00-

TL+KDV

594,00-TL

3.000-TL

10:39

5

İzmit İlçesi, Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 52 (Balık Malzemesi Satış Yeri)

3

16

350,00-

TL+KDV

378,00-TL

1.500-TL

10:42

6

Başiskele İlçesi, Ovacık Mah. Merkez Hal Tes. 28 N. İş Yeri (Sebze ve Meyve Satış Yeri)

3

106,6

1.100,00-TL+KDV

1.188-TL

2.500-TL

10:45

7

Gölcük Şehirlerarası  Otobüs Terminali

(No: 11A/B   Büfe/Lokanta)

3

63,4

875,00-

TL+KDV

945-TL

2.500-TL

10:48

8

İzmit-Gündoğdu,568Ada, 1 Prs   İş Merkezi( Z.kat: 2, 6, 14, 19, 24, 27, 31, 32, 1.kat: 37, 39, 44, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 68,2.kat:73,74, 82,85, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101,103, 104 ve 106 Nolu 38 Adet işyeri -müşterek-)

3

1140

4.925,00-TL+KDV

5.319-TL

12.500-TL

10:51

9

Gölcük-Örcün, 565 Ada, 1 Prs  İş Merkezi

(2. Kat 37, 41, 43, 46, 47 nolu işyeri -müşterek-)

1

150

550,00-

TL+KDV

198-TL

2.000-TL

10:54

10

Gölcük-Örcün, 565 Ada, 1 Prs   İş Merkezi

(Zemin Kat 02 ve 05 nolu işyeri  -müşterek-)

3

60

400,00-

TL+KDV

432-TL

1.500-TL

10:57

11

Gölcük-Saraylı, 214 Ada, 6  Prs   İş Merkezi

(Zemin Kat  10 nolu işyeri)

3

30

200,00-

TL+KDV

216-TL

750-TL

11:00

12

Gölcük-Örcün, 604 Ada,3prs. F2 Blk. İş Merkezi

(2.kat 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54,55, 56,57,59, 60,61,62,63,64,65 Nolu 19 adet işyeri-müşterek-)

3

570

1.900,00-

TL+KDV

2.052-TL

6.000-TL

11:03

13

Körfez-Y.Hereke,198 Ada,1 Prs. İş Merkezi

(Zemin Kat 08 nolu işyeri)

3

30

120,00-

TL+KDV

129,6-TL

500-TL

11:06

 

 

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 13 Eylül  2017 tarihinde yukarıda belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
 İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak),

2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı,

3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 

5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 

6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı,
GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,  

2-Nüfus Kayıt Örneği,  

3-İkametgâh Senedi,
TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3- Son yıla ait Oda Kayıt Bel,

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en 12/09/2017 günü Saat: 12:30'a kadar K.B.B. Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile  iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
*  İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

back on top